Regulamin Stowarzyszenia IronSilesia

Dowiedz się więcej o nas.

Idea powstania IRONSILESIA opiera się na działalności Stowarzyszenia, którego jednym z głównych celów jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu.

Stowarzyszenie od strony formalnej i organizacyjnej zarządza działanami społeczność IronSilesia.